Back to main

Back to Repeaters, Sthlm area

Last modified 2021-11-12


DTMF-kommandon
Echolink
Driftinformation
Bilder
Firmwarehistorik

SM0OFV/R

Stockholms första 2-metersrepeater med enbart subtonsaccess


I apologize for mixing swedish and english on this particular page. I will create separate pages for each language in due time.

Repeatern körs i smalbandsmode (NFM, max 10 KHz total BW) med viss tolerans, och kräver att din transceiver är någorlunda kompatibel med detta. Du måste dessutom använda dig av subton (CTCSS/PL) vid sändning, annars kommer du inte in över huvudtaget. 1750 fyller alltså ingen funktion här!


Repeater facts R6x / RV61:

TX145.7625 MHz with ±2.5 KHz deviation
QTHSolna (Stockholm NW)
RadioStorno CQF9112DM (a.k.a. "Fotskrapa") with modified bandwidth
Antenna4 dBd
Antenna heightAbout 42 masl
ERPAbout 150 W (PA: Radiosystem RS214)
CTCSS/PL123.0 Hz when there's a valid CTCSS/PL on the input frequency
Echolink688385 (Disabled until further notice)


RX 1145.1625 MHz
QTHVästerort (Stockholm West)
RadioMotorola GM900
Antenna3-5 dBd (Aerial OY AV1431)
Antenna heightAbout 45 masl
CTCSS/PL123.0 Hz


RX 2145.1625 MHz
QTHÄnnu ej driftsatt / Not yet deployed
RadioMotorola MC900
Antenna -
Antenna height -
CTCSS/PL123.0 Hz

Repeatern sänder ut en subton på 123.0 Hz när giltig subton finns på infrekvensen.

Den så kallade gnällspiken träder in efter cirka tre och en halv minuts oavbruten sändning. Den är snäll och beskedlig
och gnäller bara till en enda gång under sändningspasset, samt en gång som en liten vink när syndaren släpper PTT:n.

Repeatern är pratvänlig och har varken långsnacksfimpare, timeout eller andra QSO-hämmande dumheter.

Repeatern kör sitt ID med telegrafi ungefär var 20:e minut. Pågår det då QSO så sänker den LF-nivån på ID:t cirka 6 dB.

RX 1 ger ett courtesy-beep i form av ETT kort "ditt" .
RX 2 låter "diditt".

Normal hängtid är totalt cirka 25 sekunder. Väljs kort hängtid så är den cirka 1 sekund.

Innan repeatern går ner sänder den "73" efter ett QSO. Annars sänds fyra "blippar" med fallande tonläge

DTMF-kommandon

Repeatern har några extrafunktioner som styrs med DTMF. Jag har valt att implementera entangentskommandon, dels för att
man ska slippa komma ihåg flera siffror och tecken för ett och samma kommando, men framför allt för att inte komma i konflikt
med echolink. Tryck helt enkelt på vald tangent i cirka 2 sekunder för att utföra önskat kommando, varpå repeatern ger lämplig
respons.

Följande funktioner är implementerade:

DTMFFunktion
0-
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
A-
BAktiverar "Beacon mode". Repeatern agerar radiofyr med kontinuerlig bärvåg i sex minuter. Den sänder ett "B" på telegrafi var tjugonde sekund. QSO kan givetvis genomföras på vanligt sätt under tiden, men utan sedvanligt courtesy-beep. "Beacon mode" är användbart om man t ex vill testa vågutbredning eller jämföra antenner m m. "Beacon mode" kan inte avbrytas utan måste fullfölja sin cykel.
C-
DVäxlar hängtid mellan kort (ca 1 sekund) och normal (ca 25 sekunder). Det sker ingen reset när repeatern går ner, utan logiken behåller gjort val tills man ändrar inställningen på nytt.
*Reserverad för Echolink
#Reserverad för Echolink

Echolink

Echolink är avstängt tills vidare! / Echolink is disabled until further notice!

Nodnumret till repeatern är 688385. Echolink är dock kanske inte tillgänglig dygnets alla timmar.

Du kopplar upp dig genom att slå önskat nodnummer.
Du kopplar ner genom att trycka #

Tills vidare har jag tillåtit konferensmöjlighet för max fem stationer via internet.

Driftinformation

2021-11-12
Från och med idag så måste man hålla in PTT:n i lite drygt en sekund för att starta repeatern.

2017-01-25
Repeaterns ID-intervall har idag höjts från 10 minuter till cirka 20 minuter.

2015-03-28
Äntligen! Idag kunde RX 1 installeras på en ny fungerande antennplats i Västerort. Samtidigt gjorde jag en kosmetisk ändring i logikens firmware som gäller subton och courtesybeep.

2014-06-15
Nu är repeatern utrustad både hårdvaru- och mjukvarumässigt för diversity med två separata mottagare i terrängen. Det fattas bara vettiga antennplatser, sen blir det fart ;-)

2014-06-09
Från och med idag och några dagar framöver kommer repeatern vara mestadels nere på grund av ytterligare komplettering och diverse trimning.

2014-05-28
Nu är korrekt subton inkopplad även på repeaterns sändare. Den aktiveras endast när giltig subton finns på infrekvensen.

Äldre driftinformation...


Bilder


"Fotskrapan" med sändaren i skärmboxen nere till vänster och nätdelen uppe till höger, en
länkmottagare samt
den hembyggda logiken baserad på en PIC16F628. Här finns som synes gott om plats för expansion med ytterligare
en intern länkmottagare och mer omfattande logik med voter och annat bjäfs. OBS! Detta är en gammal bild med
gamla uppgifter. Nästa gång jag skruvar isär sändarlådan ska jag ta nya bilder och lägga upp.


Mottagare RX 1. Innehåller mottagare, länksändare, nätdel och
termostatstyrd kylning för säkerhets skull.

Mottagare RX 2. Innehåller mottagare, länksändare och nätdel.

Firmwarehistorik

Tyvärr har jag bara noterat de ändringar jag gjort från v4.01 och framåt.

Ver.Datum
4.062021-11-12Praktisk förändring. Införde ett startup delay på 1 sekund för att eliminera falsktriggning vid sällsynta spikar på subtonslinan.
4.052017-01-25Kosmetiskt förändring. Förlängde ID-intervallen till cirka 20 minuter.
4.042015-03-28Kosmetiskt förändring. Tog bort subtonen vid ID när inget QSO pågår. Ändrade courtesybeepen.
4.032014-06-14Ny funktion. Stöd för diversity med olika courtesybeep beroende på vilken mottagare man går in på.
4.022012-12-07Kosmetisk förändring. Tog bort courtesybeepet och nerstängningssignaleringen när kort hängtid är vald.
4.012012-03-21Ny funktion. Valmöjlighet mellan normal och kort hängtid med hjälp av DTMF "D".

73 de Janne/SM0OFV